Mindfulness

Efter en lång tid av mycket emotionell och fysisk stress ledde ett läkarbesök så småningom till en vidareremiss och ordination av att jag ska börja praktisera mindfulness. Jag har provat på mindfulness förut men har då varit alldeles för rastlös för det - ett nog så starkt tecken på att man faktiskt kan ha stor nytta av det.
 
Att mindfulness blivit integrerat inom sjukvården och inte avvisas som "flum" visar mycket på dess effektfulla verkan. Ursprungligen är det en meditationsmetod inom buddismen som praktiserats i tusentals år. I grunden är det ett naturligt tillstånd för alla levande varelser, då mindfulness handlar om sinnesnärvaro och att vara i nuet - här och nu. Inte att grubbla om det som har varit eller att oroa sig för det som kanske kan hända. Det förgångna kan man ändå inte ändra på och framtiden kan man inte utvisa, varför att oroa sig för det som komma eller kanske komma skall är onödigt. 
Varför just människa är ett sårbart "offer" tycker jag inte är så svårt att förstå. Människan är ju trots allt en högst tänkande och reflekterande varelse och med det är det inte så konstigt om tankarna ibland får för mycket utrymme. Dessutom lever vi i ett allt mer framåtblickande och prestationsinriktat samhälle där vi snarare bedöms för våra prestationer än vilka vi är, vilket kan orsaka en hel del stress.
 
Den största utmaningen i mindfulness ligger i att fästa uppmärksamheten på vad som händer just nu - att leva uppmärksamt i nuet. Ett flertal forskningsstudier har visat att mindfulness minskar stressen vid en mängd kliniska diagnoser. Kontrollerade kliniska prövningar har gjorts på bland annat fibromyalgi och andra kroniska smärttillstånd, olika cancerformer, hjärt–kärl-sjukdomar, psoriasis, multipel skleros, traumatisk hjärnskada och depression. Mindfulnessträning har i dessa studier medfört signifikant bättre resultat än kontrollbetingelsen. Studier på friska personer har visat att mindfulnessträning och andra typer av meditation medför positiva psykologiska effekter och reducerad stress.  
 
 
Mindfulness hjälper dig att:

- Minska din stress och oro

- Sova bättre

- Fokusera på det väsentliga

- Bli mer uppmärksam om vad som sker i dig och kring dig

- Bli mer kärleksfull och medkännande

- Leva i balans och mer i nuet

- Öka ditt tålamod

- Öka din förmåga att möta svårigheter

- Bättre kunna hantera smärta

- Öka din livskvalitet

 

TIPS: för att praktisera mindfulness använder jag mig av min Shakti-spikmatta, meditationsmusik (finns bland annat på Spotify, och jag själv använder mig av bland annat "nature sounds" och "meditation music"), och denna meditations-DVD. Jag har även klickat hem boken "Lycka nu : en praktisk guide i mindfulness" efter att ha provläst den och funnit den intressant ur även ett psykologiskt perspektiv med situationsexempel och praktiska övningar. För dig som har smartphone finns det även bra mindfulness- och "breathing"-appar att ladda ner för att nyttja tiden på bussresan, etc.

 

Kommentera inlägget här :