Hälsa - vad är det?

 

Vad är hälsa? För mig är hälsa holistiskt, en indikation på att kroppen och sinnet är i balans. Kroppslig balans ger goda förutsättningar för psykisk balans, samtidigt som psykisk obalans kan göra den självupplevda hälsan begränsad. Detta är erfarenheter som är både självupplevda och som jag har med mig från att ha jobbat inom vården i möte med såväl psykiskt som fysiskt sjuka människor.

Ren biologiskt är den främsta förutsättningen för liv tillförseln av syre, vatten och föda. Därför utgör kosten en viktig del i hälsan, eftersom den livsbringande kosten utgör en mängd olika råvaror bestående av en mängd olika näringsämnen. Man kan säga att födan och de olika råvaror och dess ämnen vi äter fungerar som meddelanden i våra kroppar. Meddelanden för att kroppens kemiska processer ska hållas intakta. Utan föda och vatten bryts kroppen ned och det blir oreda i systemet. Allt från cellerna – livets och kroppens byggstenar – till vårt hormon- och nervsystem samt huden påverkas av den mat vi äter. Såväl brist som överskott på diverse näringsämnen kan ge symtom på ohälsa, samtidigt som okända kemiska ämnen (som vi även får i oss via den processsade maten) kan skapa förvirring i kroppen. Med detta kan allt från det yttre till det inre välmående påverkas. Med underskott eller överskott av näringsämnen kan hormonell obalans och störningar i nervsystemet genereras, och såväl kroppen som psyket samt hud, hår och naglar kan få symtom som signaler på ohälsa. Med olika födoämnen kan man antingen trigga ohälsa eller balansera/stärka kroppen ända ner på cellnivå samt påverka hur vårt hormon- och nervsystem fungerar. Därför tycker jag det är så oerhört intressant med kost – att man så att säga själv har en ”pjäs i spelet”.

En annan betydande aspekt för vår hälsa är vår livsstil. Med allt ifrån motion och sömn till med vad vi konsumerar och utsätter oss för, som tobaks- och alkoholvanor, diverse preparat, mediciner, kroppsprodukter, kemikalier, avgaser, m.m. Vissa saker, som avgaser och vissa ämnen i vår miljö, är svåra att undvika. Däremot kan man bygga upp ett starkt inre skydd genom att ta hand om sin kropp med hälsosam kost, undvika tobak, för mycket alkohol, diverse kemikalier och gifter, m.m. Många av de ”laster” och behov vi har skapar vi trots allt själva, och i många fall utan att ens reflektera över hur de inte bara är skadliga för oss själva utan även vår omgivning - andra människor, djur och natur.
För mig handlar hälsa inte nödvändigtvis om att leva ett långt, långt liv, även om jag såklart skulle vilja få leva mitt liv till fullo - och då gärna frisk - utan det många nog inte tänker på är att hälsosamt leverne inte bara betalar sig på äldre dagar utan också i nuet. Huvudvärk, trötthet och värk är vanliga symtom som alla individer från i barndomen-tonåren-ålderdomen avtrubbat går runt med dagligen eller flera gånger i veckan som att det vore normalt, men som man ofta helt skulle kunna slippa om man tog bättre hand om sig själv med att äta och leva hälsosamt – som att göra sig av med sina ovanor/laster, dra ner på stress, prioritera sömn, umgänge och ens intressen. Mycket handlar om att vara lyhörd för sin kropp och dess signaler.

Något jag fortfarande jobbar på, efter att ha varit under mycket emotionell stress det senaste året, är mina tankar. Det är vad jag menar med hur den självupplevda hälsan kan begränsa hälsan. Psyket tar inte nödvändigtvis skillnad på vad som är verklighet och vad som är tanke. Om man fokuserar på allt som är jobbigt förstoras det lätt upp och upplevs då också jobbigare och ökar i proportioner, och det kan således orsaka upplevelsen av fysisk ohälsa eftersom negativa tankar stressar kroppen. Detta är en del av synen på den holistiska hälsan som jag själv fått jobba mycket på under året i den krishantering jag genomlevt. Ett bra sätt att skapa distans till sina tankar är att tänka att man själv vore en vän - vad hade du då gett för råd? Man är ofta mycket hårdare och-/eller slapphänt mot sig själv än när man ger råd till nära och kära, det gäller allt från attityder som steget till livsstilsförändring.
 
En reflektiv fråga att ställa sig: vad är man utan sin hälsa?
 
 
 

Kommentera inlägget här :