Tankar kring olika dieter


Idag finns det en uppsjö av olika dieter och kosthållningar som förespråkar en mängd olika sätt att äta. Detta är även en anledning till att många lätt kan känna sig vilsna i alla kostråd och bland matvaruhyllorna. Samtidigt är ju många rätt bekväma av sig och söker sig därför till dieter med ”minsta” uppoffring, en diet där ens favoritmat gärna får inkluderas. En annan intressant aspekt av hela den här diet-djungeln är att det är så mycket fokus på dieter som ska hjälpa till vid viktnedgång, inte bara vid utan även gärna helt utan i övrig ansträngning i form av kompletterad träning. Denna "vikthets" och fokus på den yttre kroppen har ofta större betydelse än om kosten är just näringsrik.

Mat utgör en sådan viktig del i vårt liv och är dessutom förknippat med mycket känslor. Dels är mat idag förknippat med status, men vad du lägger i varukorgen avslöjar också ditt förhållande till mat. I och med alla olika dieter som finns och alla olika hälsoråd som finns, så är mat ett laddat ämne och väcker såväl provokation som meningsskiljaktigheter.

Min tanke kring dieter är att dieter är ett nytt sätt att förhålla sig till mat i ett samhälle med överflöd på mat. Men den främsta aspekt som jag vill framhålla med det här inlägget är vad mat är - eller kanske snarare blivit! Mycket av det vi idag äter är ju regelrätt ingen riktig föda, utan mycket av det vi äter och väger in i dieter är också processat, bearbetat och ibland även helt industriellt framställt.
Uppenbarligen går det att leva på en mängd olika dieter och kosthållningar, för det gör ju människor. Utfallet av dessa moderna dieter utgör dock en intressantare fråga då många av de långsiktliga hälsoaspekterna ännu inte är fastställda. Min belysning är att jag anser att det är stor skillnad på att äta naturliga råvaror mot processade. Även om naturliga råvaror kan orsaka olika matallergier eller överkänslighet, så är själva kategorin naturliga råvaror något för kroppen igenkännligt. Det är framför allt när man rör ihop naturlig mat med processad och industriellt framställd ”mat” som man spelar med sin långsiktliga hälsa. Jag läser mycket forskning och litteratur om hälsa och den allra mesta förespråkar en naturligt sammansatt kosthållning lagad från grunden. Vissa av dessa förespråkar såväl kött, fisk, fågel, ägg och mjölk som en del av en balanserad kosthållning, andra förespråkar helt vegetariskt/veganskt.
Kött, fisk, fågel och ägg är mat som förekommit i människans kosthållning länge historiskt sätt. Mjölk som människoföda är starkt förknippat med folk som levt i samhällen med boskapsdjur, varför allergi mot mjölk och laktos är oerhört vanligt över hela världen. Historiskt utvecklar människan laktosintolerans i vuxen ålder, men de människor som levde i samhällen med boskapsdjur muterades till att kunde spjälka laktos. Människan är för övrigt den enda art som konsumerar mjölk i vuxen ålder. Denna mjölk kommer dessutom från en annan art och har därför en annan sammansättning än människans bröstmjölk. Detta är skäl nog till att jag aldrig skulle vilja konsumera mjölk igen eftersom jag inte vill dricka/äta en annan arts tillväxthormoner, som i komjölkets fall är avsedda för kalvars snabba tillväxt - inte för människor!

Det största problemet med kött, fisk, fågel och ägg idag, och som motsäger många av argumenten kring att människan alltid ätit sådan föda och behöver denna ur näringssynpunkt, är att vi inte äter denna föda ur samma premisser som för. Köttet, fiskarna, fåglarna och äggen vi äter idag kommer inte sällan från förhållanden av massproduktion som skapar såväl mycket lidande för djuren, men även näringsförluster/gifter och miljöbelastning. Särskilt köttprodukterna är även oftast väldigt processade, vilket inte går att jämföra med det rena och viltfångade kött vi åt förr. Dessutom är vårt påstådda behov av animalier överdrivet, för aldrig har vi ätit så mycket animalier som vi gör idag och detta med ett utfall kopplad till ökad ohälsa. Dessutom är förhållandena och tillgången på föda i vårt västerländska samhälle annorlunda idag, och ur näringssynpunkt överlever såväl vegetarianer som veganer på sin kosthållning - utan brister - bara man är uppmärksam på hur och vad man äter.

Min avsikt med det här inlägget är inte att propagera för vegetarianism eller veganism, men jag vill ändå understryka en nyanserad bild av kost och dieter. Det råder en sådan överdriven rädsla för just vegetarisk och vegansk kosthållning, som att även dessa vore ett modern påfund av nya ohållbara ”dieter”. Jag skulle ändå vilja belysa veganism som en kosthållning som tar hänsyn till sin samtid. Sedan kan man alltid diskutera olika inriktningar av veganism, där tyvärr ”skräpveganismen” är den som oftast belyses och den som också oftast orsakar eventuella brister, etc.
Min slutsummering får nog ändå bli, att oavsett kosthållning eller dieter så tror jag att det viktigaste ur hälsosynpunkt är att äta rena råvaror och att själv laga sin mat från grunden. Det värsta man kan äta är egentligen allt som människan själv skapat som ”föda”. Om man undviker för processad mat, raffinerade råvaror, E-nummer och andra tillsatser, industriella fetter, etc., så skonar man sin kropp från de värsta hälsobovarna och har så sätt en mer hållbar och hälsosam kosthållning än vad alla ”dieter” där ute lovar.
 
 

Kommentera inlägget här :