Stress - en instinktiv reaktion för att överleva


Jag har varit under mycket emotionell stress de senaste halvåret på grund av personliga orsaker som mer eller mindre vänt upp och ned på mitt liv. Det har inte bara varit en krissituation utan de har avlöst varandra en efter en under en mycket kort tid och de är var och en psykologiska typexempel på händelser som kan utlösa personliga kriser samt stressreaktioner. Detta har för mig varit svårt att hantera och jag har haft flera stressymptom som t ex utslag, eksem, svullnader, hjärtrusning, yrsel, m.m. Efter utredning har dock blodprover med mera visat sig vara okej och därför måste jag fokusera på att bli bättre på att vara i mer i nuet och att hantera stress.

En riskfälla för att lättare bli utsatt för emotionell stress/utbrändhet är att man tillhör typ "A-personlighet" - ambitiösa och prestationsinriktade individer. Detta är en personlighetstyp jag kan känna igen mig i då jag t ex redan när jag var 16 år var nära att bränna ut mig på gymnasiet p g a prestationsångest i skolan, och efter det har jag läst till 13 gymnasieämnen samt läst upp ytterligare ett betyg med MVG i allt. Det var liksom min revansch. Jag är sådan, jag kan nästintill vela och grubba sönder saker men när jag väl har bestämt mig för något ger jag 110%. Kanske inte den mest harmoniska balans. Mitt uppe i allt som har hänt i mitt liv det senaste halvåret känns det just som att jag har fastnat i grubbleriet, vilket väl egentligen är svaret på mina stressreaktioner. Parallellt har jag sökt jobb och jag blir allt mer allergisk mot den nytids-"ubermänniska" som vuxit fram där "stresstålighet" är en merit vid arbetssökande.


Allmänna tips på att motverka och bli bättre från långvarig stress

  • Se till att fylla på näringsförråden genom att äta allsidigt och varierat - kosten är viktig för både hur du äter och vad du äter
  • Rör på dig och motionera, när du gör det frigörs "må bra"-hormoner
  • Undvik stimulantia, som kaffe, socker och snabba kolhydrater som kan stimulera/förstärka kroppens stressreaktioner
  • Det kan ta tid att återhämta sig, men det går att bota. Om det inte rör sig om allvarliga tillstånd som depression till följd av stress så kan det vara bra att undvika symptomdämpande kemiska mediciner, sömntabletter eller dylikt. Detta eftersom..
  • .. känslor, tankar och attityder påverkar hormonsystemet, och det i sin tur påverkar både humör och kropp!

 

Kommentarer :

#1: Hanna Li

Utan att veta vad du gått igenom så känner jag igen mig i beskrivningen an personlighetstypen. Stress är nödvändigt att hantera eller lära sig att behärska. Själv har jag meditations-appar, de hjälper mig och det finns några gratis.

skriven
#2: Lola

Hej Hanna! Jag tror att man är mer mottaglig för stress om man tillhör just den här personlighetstypen, för att kunna hantera stress handlar det ju mycket om att kunna bli nöjd och att inte fokusera på detaljer intill perfektion. Detta tror jag lätt stressar en i studier samt arbetslivet. När det gäller prestationer handlar det ju mycket om att man själv får sätta sina gränser. Jag kan hålla med om att stress blivit något som är nödvändigt att lära sig hantera i dagens samhälle, men ändå kan jag känna att vi lever i ett sådant prestationsinriktat samhälle som skapar ohälsosamma förhållanden. Jag har blivit allt mer medveten om att det handlar om att sätta sina egna gränser, att lära sig förstå sig själv och att man själv får avgöra vad som är betydelsefullt och av vikt nog för att det ska vara värt all tid och energi som man avsätter för det. I mitt fall har det dock rört sig om krisartade fall som man knappast oberört tar sig igenom, däremot hade jag ju kanske kunnat lägga i bromsen lite i livet istället för att fortsätta i 110%. Oavsett stress behöver kroppen trots allt återhämtning - något jag lägger vikt i idag!

skriven

Kommentera inlägget här :